Sidhuvudbild

Rotavdrag

Vill du använda rotavdrag?
Kan endast användas då arbetstiden är 2 timmar eller mer
Då är det viktigt att du redan vid första kontakten med oss meddelar detta.
Det vi behöver är fullständigt personnummer på den eller de som skall nyttja avdraget samt fastighetsbeteckning.
Gäller endast vid reparationer/installationer, ej vid service/funktionskontroller och försäkringsärenden.
Administrativ avgift tillkommer med 150:-, inkl moms,
Skriv i "beskriv problemet"-rutan på formuläret på hemsidan.